A list of latest news and events


April 1, 2016

Muốn nhà hàng tồn tại trong điều kiện kinh tế khó khăn

Hãy làm mọi thứ mà bạn thấy có ích cho nhà hàng để giữ nó hoạt động ổn định, có lời. Sau giai đoạn khủng hoảng, […]
April 1, 2016

Những lưu ý cần biết khi Kinh doanh Nhà hàng, quán Cà phê

Để hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán café trở nên có hiệu quả, ngoài yếu tố quan trọng là mặt bằng mở cửa hàng ở […]
April 1, 2016

Quản lý Nhà hàng – Khách sạn cần có bí quyết để thành công

Quản lý nhà hàng – khách sạn cần những gì để bạn có thể chạm được lợi nhuận mơ ước. Một lĩnh vực đòi hỏi ở […]
April 1, 2016

Kinh nghiệm Quản lý và Điều hành Nhà hàng

Nhà hàng là một trong những loại hình kinh doanh thử thách nhất để bắt đầu. Nó đòi hỏi sự tận tâm và khả năng nắm […]