A list of latest news and events


April 2, 2016

Sức mạnh của một quản lý nhà hàng hướng nội

Trong cuộc sống, những người hướng nội gặp rất nhiều bất lợi trong mọi hoạt động bởi khả năng giao tiếp xã hội hạn chế. Và […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng với bài toán thực đơn

Lên thực đơn là một khâu quan trọng trong khi bắt tay vào linh vực kinh doanh nhà hàng. Một menu hấp dẫn sẽ thu hút […]
April 2, 2016

Trở thành quản lý nhà hàng: Từ chối hay chấp nhận?

Một cơ hội thăng chức và trở thành quản lý nhà hàng, rất tuyệt vời đúng không? Chưa chắc, hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Phản […]
April 2, 2016

3 vấn đề quản lý nhà hàng cần lưu tâm

Quản lý nhà hàng là người bao quát mọi vấn đề của nhà hàng, từ việc tuyển chọn nhân viên như thế nào, đào tạo ra […]