Các khóa học

Các Khóa học

June 27, 2017

LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học Thời lượng Khai giảng Ca học Thời gian học Địa điểm học Pha chế cơ bản 5 buổi 05.5.2023 8h30-11h30 T2 – T7 P401 […]
June 26, 2017

KHÓA HỌC: PHA CHẾ ĐỒ UỐNG CƠ BẢN

Lợi ích khi tham gia khóa học Bạn sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản nhất về pha chế. Những công thức pha chế “buộc” […]
June 26, 2017

KHÓA HỌC: KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Lợi ích khóa học: –         Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và tổng quát nhất về  ngành kinh doanh nhà hàng. – […]
June 26, 2017

KHÓA HỌC: QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CƠ BẢN

Lợi ích khóa học: –         Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và tổng quát nhất về  ngành kinh doanh nhà hàng. – […]