A list of latest news and events


April 1, 2016

Xây Dựng Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Hàng

Kinh doanh nhà hàng là một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất hiện nay. Việc lập một bản kế hoạch kinh doanh rất cần […]
April 1, 2016

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ THÀNH CÔNG

Để quản lý nhà hàng hẳn không phải là một việc dễ dàng.Đặc biệt để trở thành một nhà quản lý giỏi thì không dễ dàng để đạt […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe

Trong một khảo sát cho thấy, trong 10 quận nội thành Hà Nội, hiện có khoảng hơn 1.000 điểm trông giữ xe, nhưng chỉ đáp ứng […]
April 1, 2016

Ba kỹ năng để trở thành người quản lý nhà hàng giỏi

Để quản lý một nhà hàng hẳn không phải là một việc dễ dàng đối với người quản lý. Mỗi một người quản lý cần phải […]