A list of latest news and events


April 1, 2016

7 Kinh Nghiệm Vàng Cho Quản Lý Trong Kinh Doanh Nhà Hàng

Rand – Công ty tư vấn nổi tiếng thế giới cho hay: “Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh […]
April 1, 2016

Thực đơn – tài nghệ tiếp thị của quản lý nhà hàng giỏi

Thực đơn nhà hàng là một công cụ tiếp thị thương hiệu rất hiệu quả. Không những thế, nó còn giúp điều khiển việc quản lý […]
April 1, 2016

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG ĐỒ UỐNG, MẢNG CÀ PHÊ

Nội dung công việc: – Phát triển thị trường. – Chăm sóc khách hàng. – Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng của Công ty. […]
April 1, 2016

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Công việc cụ thể: – Hỗ trợ và phát triển khách hàng. – Mở rộng và phát triển mạng lưới CTV. – Báo cáo thông tin […]