A list of latest news and events


May 11, 2016

Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhà hàng

Trở thành quản trị kinh doanh nhà hàng giỏi điều đó chẳng dễ dàng. Từ những bước đầu tiên bạn phải thiết lập kế hoạch và […]
May 6, 2016
Quản lý nhà hàng mới gặp khó khăn

Quản lý làm gì khi nhân viên không nghe lời?

  Bạn là quản lý của nhà hàng, khách sạn, dưới quyền quản lý của bạn có tơi vài chục nhân viên với những vị trí […]
May 5, 2016
Lời khuyên bổ ích cho quản lý nhà hàng

Lời khuyên bổ ích cho những quản lý nhà hàng

Có thể bạn mới tốt nghiệp chuyên nghành quản lý nhà hàng hoặc bạn có cơ hội rất tốt để trở thành 1 quản lý nhà […]
April 28, 2016

Làm sao để đối phó với những khách hàng khó tính

Dịch vụ nhà hàng là loại hình kinh doanh phải làm việc với rất nhiều đối tượng khách hàng. Chính vì sự đa dạng, phong phú […]