A list of latest news and events


April 2, 2016

Quản lý nhà hàng: Hiệu ứng domino

Hiệu ứng Domino là một chuỗi các phản ứng khi thay đổi điểm gốc. Bạn hẳn chưa hình dung được mối liên hệ giữa trò chơi […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng – Tận dụng phản hồi của khách hàng

Quản lý nhà hàng giỏi hiểu rằng làm hài lòng mỗi thực khách là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công trong lĩnh vực kinh […]
April 2, 2016

Ý tưởng kinh doanh nhà hàng: “Tái chế” thực phẩm

Tái chế ý chỉ việc tận dụng  các nguyên vật liệu còn thừa hoặc đã qua sử dụng  vào việc có ích. Cũng không phải vấn […]
April 2, 2016

Quản lý nhà hàng: Những nguyên tắc vàng cần nhớ

Khách hàng là thượng đế – câu nói đã quá quen thuộc, nhưng bạn đã chắc chắn làm đúng? Tổng hợp những ý kiến của các […]