học cách kinh doanh học cách kinh doanh nhà hàng


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng với bài toán thực đơn

Lên thực đơn là một khâu quan trọng trong khi bắt tay vào linh vực kinh doanh nhà hàng. Một menu hấp dẫn sẽ thu hút […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Góp gạo thổi cơm chung

Lợi thế theo quy mô được hiểu là khi đầu vào giữ nguyên hoặc giảm dần trong khi quy mô tăng lên thì doanh nghiệp sẽ […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe

Trong một khảo sát cho thấy, trong 10 quận nội thành Hà Nội, hiện có khoảng hơn 1.000 điểm trông giữ xe, nhưng chỉ đáp ứng […]