A list of latest news and events


April 1, 2016

5 Bí Quyết Quản Lý Nhà Hàng Thành Công

Đã trở thành sếp, chắc chắn bạn muốn mình trở thành một người sếp giỏi – một nhà quản lý “siêu sao”. Điều đó thật không […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng – khó hay dễ?

Cùng với khách sạn, nhà hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh “hot” nhất hiện nay. Các quán ăn đang được mở ra ngày […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng – những bước đi đầu tiên (P1)

Cùng với khách sạn, nhà hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh “hot” nhất hiện nay. Các quán ăn đang được mở ra ngày […]
April 1, 2016

Lựa chọn Quản lý trong Kinh doanh Nhà hàng, bằng cấp hay thực tiễn?

Hiệp hội Nhà hàng Hoa Kỳ khẳng định, để trở thành một nhà quản lý nhà hàng cần có cả trái tim và khối óc. Có […]