A list of latest news and events


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Đại dương hẹp dần

Theo thuyết Maslow, ăn uống luôn là nhu cầu cầu tối thiểu của mỗi người. Ngày nay, với mức sống được cải thiện, nhu cầu này […]
April 1, 2016

8 gạch đầu dòng cần nhớ khi kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng không phải việc gieo xúc xắc, đừng lặp lại sai lầm của những người đã nhảy vào kinh doanh và phá sản […]
April 1, 2016

Bài học kinh doanh nhà hàng của “triệu phú thầm lặng”

Kinh doanh nhà hàng không phải là nghề dành cho những con người dễ dàng lùi bước, không xác định mục tiêu rõ ràng và những […]
April 1, 2016

Những lưu ý nhỏ chiều lòng thực khách trong kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng có một thị trường khách hàng rộng lớn và đa dạng. Đối với những thực khách quốc tế, rào cản về mặt […]