A list of latest news and events


April 1, 2016

Các tiêu chí lựa chọn địa điểm kinh doanh nhà hàng

Vị trí “đắc địa” trong kinh doanh có ảnh hưởng sâu sắc đến thành công của một doanh nghiệp. Việc chọn vị trí cũng là một […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng, lý do thành công và thất bại

Kinh doanh nhà hàng được đánh giá là một trong những lĩnh vực kinh doanh phát triển, sôi động nhất hiện nay. Bên cạnh rất ít những nhà […]
April 1, 2016

Tầm quan trọng của nhân viên phục vụ trong quản lý nhà hàng

Trong kinh doanh, quản lý nhà hàng, ít ai biết đến được tầm quan trọng của nhân viên phục vụ. Nhiều người cho rằng công việc […]
April 1, 2016

Kinh nghiệm điều hành và quản lý nhà hàng

Nhà hàng là một trong những loại hình kinh doanh thử thách,phức tạp nhất. Nó đòi hỏi người quản lý sự tận tâm và khả năng […]