A list of latest news and events


April 1, 2016

Quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ của người quản lý nhà hàng

Setup Nhà hàng thực hiện những công việc gì? Sức mạnh của một quản lý nhà hàng hướng nội 1 – Tiền TIP Là một người […]
April 1, 2016

Những yêu cầu cần thiết của 1 người quản lý nhà hàng

Những người làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng có trách nhiệm trong việc vận hành hiệu quả và có lợi nhuận về cho nhà hàng. […]
April 1, 2016

Lý do khiến giới trẻ quyết định chọn ngành quản lý nhà hàng

Bạn là người thích các món ngon khắp 5 châu? Bạn bị lôi cuốn bởi các thực đơn tại các nhà hàng cao cấp? Bạn sẽ […]
April 1, 2016

Những điều cần biết trong dịch vụ kinh doanh nhà hàng

Một trong những loại hình kinh doanh thử thách nhất để bắt đầu đó chính là kinh doanh nhà hàng. Với nhà hàng nó đòi hỏi […]